NOODVERLICHTING; ONDERHOUD EN CONTROLE

Het eerste wat u wilt is dat uw klanten, medewerkers en bezoekers veilig het gebouw kunnen verlaten in een noodsituatie. Elk gebouw en bedrijfssituatie is anders. Zorg daarom voor goed gecontroleerde en geplaatste noodverlichting. Want noodverlichting zorgt voor veiligheid. 

VOORKOM PANIEK

Noodverlichting is meer dan het rennende groene mannetje. Het is de verlichting die ervoor zorgt dat mensen in panieksituaties uw pand snel en veilig kunnen verlaten.

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Het aanleggen en controleren van noodverlichting bestaat uit meer dan het bevestigen van een bordje boven een vluchtdeur. Wettelijke voorschriften, bouweisen en technische mogelijkheden maken het aanleggen, onderhouden en controleren van noodverlichting tot een vak apart.

CONTROLEREN VAN UW NOODVERLICHTING

Het belangrijkste bij noodverlichting is de controle. Hier zijn een aantal regels aan verbonden:
– U bent wettelijk verplicht uw noodverlichting minimaal 1 keer per jaar te laten controleren.
– Wanneer het niet in orde is krijgt u een boete of wordt er geen vergunning afgegeven.
– Bij calamiteiten wordt achteraf onderzocht of u aan uw zorgplicht heeft voldaan.

NEN 3140 KEURING

Alle elektrische installaties en apparatuur moeten voldoen aan de NEN 3140-norm. Van computers en printers tot boormachines, lampen en koffieapparaten. U bent verplicht uw apparaten jaarlijks te laten keuren door een erkende en gecertificeerde installateur. Bakker Installaties beschikt over de expertise en ervaring en neemt deze zorg maar al te graag uit uw handen. Wij zorgen voor een snelle en grondige NEN 3140-keuring. Zo weet u zeker dat uw apparatuur voldoet aan alle eisen.

WAAROM ZIJN NEN 3140-KEURINGEN ZO BELANGRIJK?

De NEN 3140 keuring wordt door de verzekeringsmaatschappijen en arbeidsinspectie als verplicht beschouwd. Als u niet aan uw verplichtingen voldoet kan de arbeidsinspectie tot maatregelen overgaan. Wanneer er een situatie is waarbij direct gevaar dreigt, kan er besloten worden om de werkzaamheden in uw bedrijf stil te leggen. Zorg daarom dat u uw apparatuur regelmatig laat controleren!